Cynhelir cyfarfod nesaf ar nos Fawrth 20eg Ionawr yn Ngwestry’r Castell (Castle Hotel) am 7.30yh. Y siaradwr gwiodd fydd Mr Edward Perkim o Abergwaun.