Cynhelir Ffair Nadolig blynyddol capel Calfaria, Garnant eleni ar Ddydd Sadwrn, Rhagfyr 3ydd, i agor am 2 o’r gloch, gyda bob fath o stondiniau, raffl, a cwpaned o de. Mynediad £1.