C Thomas

Dymuna CELIA THOMAS Penybanc, Rhydaman, ddiolch i Gwyn, y plant Jonathan, Nicola, Delyth a Meurig, yr wyrion, a'r wyresau, cymdogion, ffrindiau am yr holl cardiau, blodau a'r anrhegion a dderbyniwyd pan oeddwn wedi cael llawfeddy- gaeth yn ysbyty Glangwili. Diolch i bawb am yr holl cefnogaeth.

134 views

Messages