E Davies

ELWYN DAVIES Dymuna Emma a'r teulu ddiolch i bawb am bob arwydd o gydymdeimlad a charedigrwydd a estynnwyd iddynt yn eu profedigaeth. Diolch hefyd am y cyfraniadau caredig er cof am un mor annwyl. Diolch i'r Parchedig Heini Jones am ei wasanaeth ac i Wyn Bishop am drefnu'r angladd.

182 views

Messages