M Leonard

Dymunai MALVINA LEONARD ddiolch i bob un a wnaeth achlysur ei 70fed penblwydd mor anghofiadwy. Diolch yn enwedig i Emyr, Geraint, Ann, Belinda, Neil, Michael a'r plant am drefnu y parti hollol annisgwyliadwy yn y ''Mountain Gate'' a'r holl ffrindiau a theulu a wnaeth y noswaith mor hwylys.

165 views

Messages