E Howells

ELGAR HOWELLS Dymuna Vilma a'r teulu ddiolch yn fawr iawn i berthnasau, ffrindiau a chymdogion am y cardiau, y blodau a'r cyfraniadau i Gymdeithas y Strôc a dderbyniasant yn ystod eu profedigaeth. Diolch i'r Parch M. Llewelyn Jones am y gwasanaeth didwyll ac i Gwmni Griffiths Bwtrimawr am y trefniadau urddasol.

195 views

Messages