Acknowledgements

Catherine Mildred Evans

Catherine Mildred Evans Heol y - Garn Garnswllt Dymuna Gwenda, David a Jonathan ddiolch i bawb am bob arwydd o gydymdeimlad â hwy o golli un oedd mor annwyl iddynt. Hefyd, i Richard a'r Brodyr Griffiths, Bwtrimawr, Betws am eu hurddas bob amser.

420 views

Messages