Death Notices & Obituaries

A Walters

WALTERS Arandall Harries Bu farw Arandall Harries Walters, gynt o Stryd y Parc, Brynaman, dydd Sul, Ionawr 27ain, 2013. Gwr annwyl Ann Eira, tad cariadus Bethan, tad- yng-nghyfraith Mike, tadcu ymroddgar Amy ac Eleanor a thadcu yng-nghyfraith i Cerith, hen dadcu Gruffydd, Arwen a Magi, annwyl frawd Augustine a brawd -yng-nghyfraith Phyllis. Bydd ei golled yn fawr i'r holl deulu. Cynhelir gwasanaeth angladdol yng Nghapel Siloam, Brynaman dydd Iau, Chwefror 7fed am 12.45 yp. ac yna yn Amlosgfa Llanelli am 2.30yp. Dim blodau, ond yn hytrach, os dymunir, gwerthfawrogir cyfrani- adau at Gymdeithas Parkinson's drwy law Hywel Griffiths a'i Feibion, Trefnwyr Angladdau, Bwtrimawr, 39 Heol y Betws, Betws, Rhydaman SA18 2HE.

184 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message