Death Notices & Obituaries

H Davies

DAVIES Harry Yn sydyn ond yn dawel ar Ionawr 10fed 2013 yn Ysbyty Glangwili yn 95 oed Harry, Heol Ffoland Glanaman. Ffrind a gwr ffyddlon Esmee, tad addfwyn John a Margaret, tad yng nghyfraith parchus y diweddar Mair a Doug a thadcu cariadus Berian, Trystan, Rhys a'u gwragedd Rhian, Jennifer a Nerys. Hefyd yn hen ddadcu tyner i Rhydian, Iestyn, Madlen ac Efa a brawd annwyl i Davey a Jean. Gwasanaeth cyhoeddus Dydd Mawrth Ionawr 22ain yn Amlosgfa Llanelli am 12.00 canol dydd. Dim blodau. Dim rhoddion. Ynholiadau pellach i'r Trefnwyr Angladdau Keith Morgan a Hywel Griffiths, Glanaman, Rhydaman. 01269 822179/593637

160 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message