Birthdays

M Davies

MORFYDD DAVIES 80 oed 13.02.13 Penblwydd Hapus i Fam, Mamgu a Hên Famgu GWERTHFAWR. Gyda llawer o gariad oddiwrth eich TROOPS i gyd xxx

134 views

Messages