E Davies

PRIODAS PLATINWM 70 mlynedd Llongyfarchiadau mawr i ESMEE a HARRY DAVIES, 14 Heol Ffoland, Glanaman ar yr achlysur arbennig hwn. Priododd Esmee a Harry yn Eglwys y Santes Margaret, Glanaman ar y 29 ain Rhagfyr 1942. Diolch yn fawr am bob peth i chi wedi gwneud i ni drosyr holl flynyddoedd. Cariad mawr oddiwrth John a Margaret. Llawer o gariad hefyd oddiwrth yr wyron, y gor-wyron a'r gor-wyresau. -Berian, Rhian, Rhydian a Iestyn - Rhydaman.. Trystan a Jennifer, Caerffili. Rhys, Nerys, Madlen ac Efa, Pen-y-Bont-ar-Ogwr. Cofion cynnes hefyd oddiwrth yr holl deulu ym Mrynaman a Rhydaman

324 views

Messages