In Memoriam

W James

Er cof annwyl am WILLIAM HENRY JAMES (Will) a hunodd yn dawel ar 28 Rhagfyr 2004. O mor felys yw'r atgofion, Am yr amser gynt a fu, Dal mae hiraeth yn ein calon, Am un annwyl iawn i ni. Byth mewn cof - Linda a'r teulu

155 views

Messages