In Memoriam

R Davies

Er cof annwyl am RICHARD DAVIES (Richie Gerllan) Atgofion tyner am Richie. dad a tadcu arbennig, bu farw ar y 31ain Rhagfyr, 2011. Hiraeth tawel ac atgofion melys. Cariad - Eirian, Yvonne, Carol, Eleri a'r teulu i gyd xxxx

182 views

Messages