In Memoriam

D Jones

DAVE JONES Atgofion melys am Dad annwyl sef Dave Jones, Pellorwel, 11 Parc Glanffrwd, Garnant a hunodd ar Rhagfyr 27, 2006. Ni wawria'r dydd, Ni chilia'r nos, Heb felys gof amdanoch. Yn eisiau ond nid yn angof - Meinir

157 views

Messages