In Memoriam

E Davies

Er cof annwyl am ELIZABETH DAVIES (Betty Gerllan) Atgofion tyner am Betty. Mam a Mamgu arbennig bu farw ar y 20fed Rhagfyr, 2010. Hiraeth tawel ac atgofion melys. Cariad - Eirian, Yvonne, Carol, Eleri a'r teulu i gyd xxxx

100 views

Messages