In Memoriam

B Davies

Er cof annwyl am BETTY DAVIES (Butchers) a hunodd Tachwedd 8fed 2005. Er fod amser wedi cefni, Aros mae'r atgofion lu, Hawdd yw cofio am dy gwmni, Ar yr aelwyd gyda fi. Gweld eisiau ti am byth - Denzil.

98 views

Messages