In Memoriam

E Davies

DAVIES Er cof am Mam annwyl ELIZABETH (Betty) a hunodd Tachwedd 8fed 2005. Dy hyfryd lais ath siriol wên, Sy'n dwyn atgofion lu, Ond aros beunydd mae y graith, A ddaeth oth golli di. Atgofion cynnes - Wynne, Marian, Hugh a'r teuluoedd.

117 views

Messages